Breda Coaching
Breda Coaching
Individuele Coaching: Individuele Coaching, Loopbaan Advies, Supervisie, Team Coaching, Intervisie Werkwijze Individuele Coaching
Individuele Coaching
 
Individuele Coaching Over (Individuele) Breel Coaching Begeleiding in Coaching CLG - Coach Leiding Geven Werkwijze Coaching Referenties Individuele Coaching Contact  Individuele Coaching Breda
 
     
 
 

Menu:

 HR Manager »
  Kandidaat »

 

Werkwijze

Ieder begeleidingstraject is anders, of het nu gaat om een individuele medewerker, een team of de gehele organisatie. In onze begeleiding staat het proces van bewustwording in algemene zin centraal. Door de juiste vragen te stellen, scherp te luisteren / waar te nemen en door te vragen helpen we onze cliënten hun perspectief te verbreden op de specifieke uitdaging waar ze voor staan.

We gaan samen dieper in op de redenen van niet-effectief gedrag. Als begeleiders dragen we bij aan het bewustwordingsproces door onbewuste denk- en gedragspatronen zichtbaar te maken en verbanden te leggen tussen situaties, gedrag en gevolgen. Hierdoor ontstaan bij cliënten nieuwe inzichten en meer zelfkennis.

Vanuit dit verbrede perspectief gaan we vervolgens met de cliënt(en) op zoek naar effectieve gedragsalternatieven die hen in staat stellen in de toekomst succesvoller met hun uitdagingen om te kunnen gaan.

Uitgangspunten in onze begeleiding zijn eigen verantwoordelijkheid, zelfsturing en het vinden van eigen oplossingen.

naar boven

HR Manager

Bij Breel Coaching staan persoonlijk contact en heldere communicatie centraal. Bij ieder ontwikkelingsvraagstuk hanteren wij de volgende algemene aanpak:

Vrijblijvende kennismaking

We maken graag kennis met u en denken vrijblijvend mee over het ontwikkelingsvraagstuk dat op dit moment in uw organisatie speelt. We zullen op een heldere manier uiteenzetten hoe wij u vanuit onze dienstverlening kunnen ondersteunen. Op uw verzoek werken we graag een voorstel met offerte voor u uit. Breel Coaching hanteert hierbij marktconforme prijzen. Vanzelfsprekend verplicht u dit tot niets.

Onderdeel van de kennismakingsfase kan ook een vrijblijvend gesprek zijn met een kandidaat voor individuele begeleiding. Een van de belangrijkste succesfactoren in individuele begeleiding is de klik tussen kandidaat en begeleider. Ook dit gesprek verplicht u tot niets.

Samenwerkingsovereenkomst

Wanneer u akkoord bent met ons begeleidingsvoorstel en offerte, maken we een samenwerkingsovereenkomst in tweevoud op. In deze overeenkomst worden alle onderdelen en voorwaarden van de samenwerking ter goedkeuring vastgelegd. Na ontvangst van een ondertekende samenwerkingsovereenkomst gaat het begeleidingstraject officieel van start.

Inventarisatie

Afhankelijk van de aard van het ontwikkelingsvraagstuk maken we een verdere inventarisatie van de succesfactoren voor effectieve begeleiding. Hierbij kunnen we gebruikmaken van gedragsprofilering, diverse analyse-instrumenten of interviews met betrokken personen. Op basis van de verkregen informatie maken we een definitief plan van aanpak op dat ter goedkeuring aan u wordt voorgelegd.

Begeleiding

In onze begeleiding maken we gebruik van:

Gedragsprofilering
Individuele coaching
Loopbaancoaching
Supervisie
Teamcoaching
Intervisiebegeleiding
Workshops

Tijdens de begeleiding verschaffen we op regelmatige basis feedback over de voortgang en ontwikkelingen. Als intern verantwoordelijke wordt u actief betrokken bij het begeleidingstraject. In ieder begeleidingstraject zijn ook vaste evaluatiemomenten opgenomen. Het is te allen tijde in overleg mogelijk om bij te sturen.

Afronding

Aan het einde van het traject vindt de formele eindevaluatie plaats. Samen met kandidaten en opdrachtgever word vastgesteld in welke mate de voorafgestelde doelen gehaald zijn. We geven uitgebreide feedback over het verloop van het traject, eventueel gecombineerd met eindrapportage en vervolgadvies.

naar boven

Kandidaat

In je werkende leven kun je merken dat je op een zeker moment behoefte hebt om jezelf verder te ontwikkelen. Het kan zijn dat je het gevoel hebt dat je meer in je mars hebt dan er nu uitkomt en dat je deze potentiële kwaliteiten wilt aanboren. Het kan ook zijn dat je tegen een persoonlijke uitdaging aanloopt waar je zelf niet verder mee komt, maar die je wel belemmert om optimaal te functioneren.

Het kan dan prettig zijn om deze persoonlijke uitdaging met behulp van een professionele begeleider aan te gaan. Wij kunnen je helpen om obstakels in je professionele ontwikkeling te overwinnen en je werk met hernieuwde persoonlijke kracht en enthousiasme voort te zetten.

We gaan samen werken aan jouw ontwikkeling. We helpen je tot inzichten te komen over de persoonlijke achtergronden van je gedrag en kijken samen met je hoe je zaken anders of beter kan gaan doen.

Hierbij mag je van ons een professionele, persoonlijke en betrokken houding verwachten. Onze begeleiding heeft een vertrouwelijk karakter waarbij we duidelijke afspraken maken over de zaken die we terugkoppelen aan de opdrachtgever of jouw leidinggevende.

Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling, maar we zullen je met al onze kennis en vaardigheden ter zijde staan. We gaan graag de uitdaging met je aan om het beste uit jezelf te halen.

Ben je geïnteresseerd? Overleg dan eens met je leidinggevende of HR-verantwoordelijke wat de mogelijkheden voor persoonlijke begeleiding binnen jouw organisatie zijn.

Contact Individuele Coaching:

Bent u benieuwd wat Breel Coaching voor u of uw organisatie kan betekenen? Kijk dan gerust verder op onze website of neem contact met ons op via andries@breelcoaching.nl voor het plannen van een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

 

Contact

Andries breel
Coach / Trainer

T   06 513 747 85
E   andries@breelcoaching.nl
A   Tweede Markstraat 26
     4811 PC Breda

Referenties

In de loop van haar bestaan heeft Breel Coaching veel ervaring mogen opdoen met de positieve effecten van uitgevoerde begeleidingstrajecten. Over samenwerking en resultaten laten we dan ook graag onze klanten aan het woord.

referenties individuele coaching


Begeleiding

Ieder ontwikkelingsvraagstuk is uniek.
Om tot een zo passend mogelijke
begeleiding te komen, maken we gebruik van (een combinatie van) diverse begeleidingsvormen.

begeleiding individuele coaching


Coachend
Leiding
Geven

Coachend leidinggeven heeft zich in de praktijk bewezen als een managementstijl waarmee op een positieve en mensgerichte manier richting kan worden gegeven aan de ontwikkeling en resultaten van een organisatie en haar mensen.

CLG : coach leiding geven : individuele coaching

 
 
     
 

individuele-coaching | over-individuele-coaching | begeleiding-individuele-coaching
coachend-leidinggeven | werkwijze-individuele-coaching | referenties-individuele-coaching
individuele-coaching-breda | links
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
individuele-coaching-eindhoven | individuele-coaching-tilburg | individuele-coaching-rotterdam

   
   
Copyright 2010 Breel Coaching .nl © Individuele Coaching . com Individuele Coaching Breda: Gedragsprofilering, Teamcoaching, Individuele coaching, Intervisiebegeleiding, Loopbaancoaching, Workshops, Supervisie, Coachend Leiding Geven