Breda Coaching
Breda Coaching
Coachend Leidinggeven, Individuele Coaching, Supervisie, Intervisie Coach Individuele Coaching Breda
Individuele Coaching
 
Individuele Coaching Over (Individuele) Breel Coaching Begeleiding in Coaching CLG - Coach Leiding Geven Werkwijze Coaching Referenties Individuele Coaching Contact  Individuele Coaching Breda
 
     
 
 

Menu:

 Training »
 Workshops »

 

Coachend Leiding Geven (CLG)

Coachend leidinggeven heeft zich in de praktijk bewezen als een managementstijl waarmee op een positieve en mensgerichte manier richting kan worden gegeven aan de ontwikkeling en resultaten van een organisatie en haar mensen.

Breel Coaching heeft vanuit haar eigen expertise het programma Coachend Leiding Geven ontwikkeld. Het programma helpt leidinggevenden om vanuit hun ‘natuurlijke’ managementstijl te groeien naar een meer coachende manier van leidinggeven. Uw managers gaan zich, aan de hand van het programma, bekwamen in een stijl van leidinggeven die toekomstgericht is, aansluit bij de behoeften van hun medewerkers, leidt tot verbeterde prestaties en een reflectie is van de gewenste cultuur binnen de organisatie.

Het programma Coachend Leiding Geven bestaat uit een tweedaagse training gevolgd door zes maandelijkse workshops van een dagdeel.

naar boven

Training

De training Coachend Leiding Geven heeft tot doel het aanleren van en oefenen met de vaardigheden die nodig zijn om coachend te kunnen leidinggeven.

Voorafgaand aan de training wordt van iedere deelnemer een beknopt gedragsprofiel opgemaakt. Het gedragsprofiel wordt tijdens de training door de deelnemers gebruikt om zichzelf beter te leren kennen, anderen beter te kunnen inschatten en het aanpassingsvermogen richting anderen te verbeteren.

De training duurt twee dagen een heeft als onderwerpen:

Wat is Coachend Leiding Geven?
Waarom Coachend Leiding Geven?
Gedrags- en communicatiestijl(en) van jezelf en anderen
  (o.b.v. gedragsprofielen);
Herkennen van de verschillende gedrags- en
  communicatiestijlen van je medewerkers
  o.b.v. verbale en non-verbale communicatie en verbeteren van
  je aanpassingsvermogen;
Je ‘natuurlijke’ managementstijl (o.b.v. gedragsprofielen);
Basisvaardigheden Coachend Leiding Geven:
   - Coachende houding;
   - Effectief luisteren;
   - Juiste vragen stellen;
   - Feedback geven en ontvangen;
   - Opbouwen van een gesprek;
   - Samen doelen stellen en afspraken maken;
   - Motiveren;
   - Problemen of conflicten oplossen.

De training wordt doorvlochten met praktijkvoorbeelden, oefeningen en rollenspellen. Deze elementen zullen zo dicht mogelijk aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Om coachend te kunnen leidinggeven zijn empathie en inlevingsvermogen van groot belang. Niet iedereen heeft hiervoor een even grote natuurlijke aanleg. Vandaar dat we tijdens de training veel aandacht besteden aan het leren inschatten van medewerkers aan de hand van het gedragsmodel en tools aanreiken om met deze kennis persoonsgerichter leiding te kunnen geven.

We besteden ook aandacht aan de natuurlijke managementstijl van de managers. Om het doel Coachend Leiding Geven te bereiken, is het belangrijk te weten wat je startpunt is.

Aan het einde van deze training hebben de deelnemers:

Inzicht in de principes en voordelen
  van Coachend Leiding Geven;
Beter begrip van eigen gedrag en communicatie
  en dat van medewerkers;
De diverse gedrags- en communicatiestijlen leren herkennen
  en daarop in leren spelen;
Inzicht in hun natuurlijke managementstijl;
Begrip en vaardigheid in het toepassen
  van een coachende managementstijl.

naar boven

Workshops

Succesvol Coachend Leiding Geven vraagt om een blijvende verandering van houding en gedrag. ‘Oude’ patronen en gewoontes blijken echter vaak hardnekkig. Daarom wordt de training gevolgd door zes maandelijkse workshops. Tijdens deze begeleidingsperiode wordt de verandering van houding en gedrag bekrachtigd en verdiept.

Tijdens de workshops motiveren we de deelnemers om te blijven werken aan hun coachende managementstijl. De workshops hebben een gecombineerd supervisie / intervisiekarakter, waarbij de onderwerpen uit de training verder verdiept worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot aanvullende training c.q. verdieping op specifieke onderwerpen die in de training niet aan de orde zijn gekomen.

In de periodes tussen de workshops werken de deelnemers aan hun eigen ontwikkeling aan de hand van praktijkopdrachten. Iedere workshop start met het bespreken van de opgedane ervaringen met Coachend Leiding Geven in de voorafgaande periode. Daarnaast hebben de deelnemers de mogelijkheid om problemen, vragen of knelpunten uit de praktijk in te brengen. De groep en de begeleider gaan vervolgens samen oplossingen formuleren voor de ingebrachte problemen. De oplossingen kunnen na de workshop meteen in de praktijk worden gebracht, waarna in de volgende bijeenkomst de ervaringen hiermee weer worden besproken.

Tijdens de workshops ontvangen de deelnemers op een goede en systematische manier feedback op hun ervaringen in de praktijk. Hierdoor verbeteren ze hun vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Ze leren keuzes te maken en in toenemende mate zelfsturend te werken.

naar boven

Bent u benieuwd wat Breel Coaching voor u of uw organisatie kan betekenen? Kijk dan gerust verder op onze website of neem contact met ons op via andries@breelcoaching.nl voor het plannen van een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

 

Contact

Andries breel
Coach / Trainer

T   06 513 747 85
E   andries@breelcoaching.nl
A   Tweede Markstraat 26
     4811 PC Breda

Begeleiding

Ieder ontwikkelingsvraagstuk is uniek.
Om tot een zo passend mogelijke
begeleiding te komen, maken we gebruik van (een combinatie van) diverse begeleidingsvormen.

begeleiding individuele coaching


Werkwijze

Ieder begeleidingstraject is anders, of het nu gaat om een individuele medewerker, een team of de gehele organisatie. In onze begeleiding staat het proces van bewustwording in algemene zin centraal.

werkwijze individuele coaching


Referenties

In de loop van haar bestaan heeft Breel Coaching veel ervaring mogen opdoen met de positieve effecten van uitgevoerde begeleidingstrajecten. Over samenwerking en resultaten laten we dan ook graag onze klanten aan het woord.

referenties individuele coaching

 
 
     
 

individuele-coaching | over-individuele-coaching | begeleiding-individuele-coaching
coachend-leidinggeven | werkwijze-individuele-coaching | referenties-individuele-coaching
individuele-coaching-breda | links
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
individuele-coaching-eindhoven | individuele-coaching-tilburg | individuele-coaching-rotterdam

   
   
Copyright 2010 Breel Coaching .nl © Individuele Coaching . com Individuele Coaching Breda: Gedragsprofilering, Teamcoaching, Individuele coaching, Intervisiebegeleiding, Loopbaancoaching, Workshops, Supervisie, Coachend Leiding Geven